תקנון האתר

אנא שימו לב, עצם שימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי השימוש שלהלן,
אנא קראו בתשומת לב תנאי השימוש אלו מעת לעת מכיוון שעשויים לחול בהם שינויים.

תקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן
WWW.hamama.net  מופעל ומנוהל ע”י חממה שושלת פיצוחים בע”מ ,

ח.פ 515517506, ת.ד 2205 אזה”ת הרצליה.
פניה לשירות לקוחות האתר יכולה להתבצע באמצעות מייל: office@hamama.net
טלפון:099-550909
1700-50-89-50
ימים א’- ה’ בין השעות 07:15-21:00 וביום ו’ בין השעות 07:15-16:00.

תנאי השימוש בתוכן האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אולם מתייחסים לשני המינים כמו כן שימוש בלשון יחיד, התייחסות הינה ליחיד או רבים לפי העניין.
התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבות בעת הקנייה בחממה שושלת פיצוחים.
ביצוע פעולה כלשהי על ידך, לרבות רכישה באמצעות האתר הינה כהצהרת הלקוח כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו לכך שתהליך הרכישה יהיה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד חממה שושלת פיצוחים ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של חממה שושלת פיצוחים על פי תקנון זה.
בעת ההרשמה עליך למלא את הכתובת למשלוחים לפי רשימה נתונה בלבד. האתר אינו יכול לספק את השירות מחוץ לאזורי החלוקה המוגדרים, לפיכך לא תתקבל הזמנה אשר המען מחוץ לרשימה זו.
הלקוח רשאי לאסוף את הזמנתו מסניף חממה הרצליה פיתוח לאחר קבלת אישור ביצוע ההזמנה.

ההרשמה לאתר
כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד במדינת ישראל, רשאים לרכוש מוצרים באתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט, בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות. רשאים גם חברה ועסק שהגיעו להסכם תשלומים עם חממה שושלת פיצוחים. למרות זאת, חממה שושלת פיצוחים רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן, למעט ביצוע הזמנות שכבר בוצעו באתר.
במקרים הבאים תהיה אפשרות לחממה שושלת פיצוחים לנתק את הקשר ללקוח לבטל את היכולת לבצע עסקה באתר:

  • הפרת תנאי הסכם זה.
  • מסירת פרטים שגויים.
  • אם אתם חייבים כספים לחממה שושלת פיצוחים ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.
  • אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

בעת ההרשמה לאתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים (כגון שם, כתובת למשלוחים, ת”ז ועוד) , עליכם למסור פרטים מדויקים ומלאים ע”מ שנוכל לתת שירות מלא ומהיר.
בעת ההרשמה לאתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט, תתבקשו להזין את כתובת הדוא”ל שלכם ולבחור סיסמא. בכל עת שתרכשו מוצרים באתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט, תוכלו להזין את כתובת הדוא”ל שלכם והסיסמא במקום המיועד לכך. הדוא”ל והסיסמה שבחרתם יזהו אתכם ויחסכו מכם את הצורך למלא שוב את פרטיכם האישיים. יהיה עליכם לוודא כי פרטיכם, כפי שהם מופיעים עדיין מעודכנים.
כתובת הדוא”ל שלכם והסיסמא ישמשו אתכם לצורך הזדהות גם בעת הפניה למוקד שירות הלקוחות של חממה שושלת פיצוחים באינטרנט.

המוצרים הנמכרים באתר
חממה שושלת פיצוחים רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר בעתיד. אנו נפעל כדי להגדיל את היקף ומגוון המוצרים וסוגיהם, אולם אין התחייבות להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. חממה שושלת פיצוחים שומרת את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל. עם זאת, במידה שמוצר מסוים שהזמנתם לא יסופק לכם תחויבו כמובן, בהתאם למוצרים שנשלחו אליכם בפועל.

מחירי המוצרים
באתר חממה שושלת פיצוחים ישנם מוצרים שמחירם תלוי במשקל, לדוגמא פיצוחים, פירות יבשים או קטניות בתפזורת. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצרי בצירוף יחידת המשקל אליה מתייחס המחיר (מחיר לק”ג, ל- 100 גרם). לכן, במוצרים המסופקים לפי משקל תהיה סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק לכם בפועל. החשבון הסופי ייערך על פי משקל המוצרים בפועל ולא בהכרח על פי המשקל המבוקש, שציינת בעת הזמנתכם.
חלק מהמוצרים הנמכרים במשקל מסופקים ביחידות שלמות כגון תמר אגוז, בעת ההזמנה תתבקשו לבחור את מספר היחידות שברצונך לקבל. מחיר המוצר ייקבע על פי משקל היחידה שתסופק לכם בפועל.
חממה שושלת פיצוחים רשאית לשנות את מחירי המוצרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. אתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט מציע לצד כל מוצר מוצג את המחיר המעודכן בעת ביקורכם באתר. מחיר זה תקף עד שעת חצות ביום ההזמנה בלבד. המועד הקובע לפיו ייקבע מחיר המוצר הינו מועד ליקוט המוצרים שהוזמנו על ידכם.
אם עודכנו המחירים לפני שהסתיים תהליך הליקוט תחויבו לפי המחירים המעודכנים. הדבר תלוי לא רק בשעת ההזמנה ובמועד קבלת הזמנתכם.
מובהר כי המחיר הקובע, הינו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע על גבי המוצר.
כל המחירים המפורטים באתר חממה שושלת פיצוחים כוללים מע”מ אם הוא חל לפי דין ונקובים בשקלים חדשים.
עלות משלוח נכללת במינימום ההזמנה, אך חממה שושלת פיצוחים רשאית לשנות בכל זמן ועת את מחירי המשלוח.
לתשומת ליבכם,
חשבונית העסקה הסופית שכוללת את פירוט ומשקל הפריטים, תשלח אליכם לאחר הביצוע.
יש לשים לב, שהחשבון שיוצג לפניכם בעת השלמת ההזמנה באתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט הוא חשבון משוער בלבד. ייתכן ויהיה פער בין סכום זה לבין הסכום הסופי. הדבר נובע משקילת המוצרים המדויקת, מעדכון מחירים, תוספות או זיכויים בגין מבצעים שונים באתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט.

אמצעי תשלום
התשלום באתר האינטרנט של חממה שושלת פיצוחים נעשה באמצעות כרטיס אשראי, אתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיס אשראי תקפים בלבד. אשר הונפקו על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית.
הטבות מיוחדות-
אתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט מציע מבצעי קנייה, הטבות והנחות ללקוחותיו. חממה שושלת פיצוחים רשאית להציע באתר באינטרנט או בשירות ההזמנות המקוון מבצעים, הטבות והנחות שונים מאלה המוצעים בסניף חממה שושלת פיצוחים הרצליה פיתוח. חממה שושלת פיצוחים רשאית בכל עת להפסיק את המבצעים, ההטבות והנחות אלו. להחליף או לשנות בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

אספקת המוצרים
ישנה אפשרות ולפעמים דרישה, לאיסוף עצמי של ההזמנה, בתיאום עם חממה שושלת פיצוחים. על הלקוח להגיע לסניף חממה שושלת פיצוחים בהרצליה פיתוח, באופן עצמאי ובמועד שנקבע כדי לקבל את הזמנתו.
אספקה על ידי שליח של חברת שליחויות, לא נחסוך במאמצים כדי לספק לכם מוצרים טריים מאיכות טובה ולספק את כל הפריטים שהזמנתם. יחד עם זאת, אין באפשרותה להבטיח כי השירות המוענק באתר חממה הרצליה פיתוח יהיה נקי מטעויות אנוש, לרבות טעויות בליקוט המוצרים על פי ההזמנה.

זמני אספקה
המוצרים יסופקו לכתובת שנמסר על ידכם במועד ההרשמה.
שליחי חממה הרצליה פיתוח ישתדלו ויעשו כל מאמץ כדי לספק את ההזמנה בתחום השעות שנקבע מראש.
יתכן כי בזמנים בתקופות מסוימות לא נוכל להתחייב על מועד אספקת ההזמנה, כגון הגבלות המדינה בתקופה הנוכחית (אירוע הקורונה) לא תהיו זכאים לכל פיצוי אחר מכל מין וסוג מחממה שושלת פיצוחים, לא תהיה לכם כל טענה, דרישה או תביעה כלפי חממה שושלת פיצוחים.
אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת שהמשלוח נמסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת- או יונח בסמוך לדלת הבית. אם איש אינו נוכח, האחריות במקרה זה לטריות המוצרים ו/או מועד תפוגתם, תחול עליכם בלבד. חממה שושלת פיצוחים לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת המען.

הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוות הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות למוקד שרות לקוחות של אתר חממה שושלת פיצוחים באינטרנט או בטלפון 1-700-50-89-50 / 09-9550909.
החזרת מוצרים
במקרה של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ החלפה/ ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם מתקלקלים או מתכלים, ניתן להחזיר תוך 5 ימי עסק, מקבלים באריזה מקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

ביטול עסקה
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) מקנות לצרכן את הזכות לבטל עסקאות מסוימות באופן חד צדדי וללא סיבה, ולקבל את כספו חזרה.
מדובר בזכות חרטה החלה על עסקאות צרכניות, השונה מהזכויות האחרות הקובעות בחוק הגנת הצרכן כגון: זכות להתנתק מעסקה מתמשכת, זכות לבטל עסקה בשל הטעיה או ניצול מצוקה, זכות לבטל עסקת מכר מרחוק או עסקה ברוכלות.
חוק הגנת הצרכן חל אך ורק על עסקה שנעשתה בין עוסק לצרכן. צרכן הוא מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לכן, הזכות לחרטה על העסקה נתונה אך ורק לצרכן.
המועצה הישראלית לצרכנות מציגה בעמוד זה הסבר על התקנות החדשות, המפרטת אילו מוצרים ניתן להחזיר ובאילו מועדים. גם משרד הכלכלה פרסם  חוברת הסבר המפרטת את תוכן התקנות

בנוסף, הקמנו לשימוש הצרכנים סימולטור מיוחד המאפשר לכם לברר האם הנכם זכאים או לא לבטל עסקה, כולל מכתב לשליחה לבית העסק. לכניסה לסימולטור ‘צרכנות בקליק’ לחצו כאן >>